top of page

Advokaadibüroo Valge & Uiga - Teenused

I Avalik õigus:

​​

 • Klientide esindamine riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes ja kohtutes.

 • Kaebuste, avalduste, vastuste koostamine haldusmenetluses.

II Tsiviilõigus:

  Nõustamine ja esindamine kõigis vajalikes  ametiasutustes ja kohtuastmetes

  Perekonnaõiguse valdkonnas

 • abielu lahutamine, vara jagamine, hooldusõigus, eestkoste seadmine jmt.

  Asjaõiguse ja võlaõiguse valdkondades

 • esindamine lepingulistes- ja lepinguvälistes läbirääkimistes;

 • lepingute jm. õigusdokumentide koostamine

  Pärimisõiguse valdkonnas

 • nõustamine, esindamine pärimisvaidlustes

  Tööõiguse valdkonnas 

 • töölepingute, kollektiivlepingu projektide, ametijuhendite,töösisekorraeeskirjade jmt koostamine;

 • töötajate ja tööandjate nõustamine tööalaste probleemide lahendamisel;

 • nii töötajate kui tööandjate esindamine kohtuvälistes organites töövaidluskomisjonides kui tööinspektsioonides ja kohtuinstantsides.

  Äriõiguse valdkonnas

 • nõustamine igapäevase majandustegevusega seotud probleemide lahendamisel; 

 • abi juriidiliste toimingute teostamisel jmt;

 • äriühingute esindamine kohtutes ja kohtuväliselt.

III Kriminaalõigus:

 • Kaitsmine kohtueelses menetluses ja kohtuinstantsides kriminaal- ja väärteomenetluses.

 • Klientide nõustamine, avalduste, taotluste koostamine nii kriminaal kui väärteomenetluses.

bottom of page